NLP

NLP eli neuro linguistic programmig on ajattelutapa ja toimintamalli

Nlp:n avulla voi merkittävästi vaikuttaa omaan kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvointiin. Nlp ei ole vain kokoelma harjoituksia, tekniikoita ja sisäisiä prosesseja, vaikka niitä käytetäänkin valmennuksessa apuna, vaan se on koko maailmankuvan, ajattelu- ja toimintamallin laajentamista. Nlp auttaa ottamaan vastuun omasta käyttäytymisestä ja tiedostamaan käyttäytymisen vaikutusta ympäristöön. Nlp auttaa löytämään uusia tapoja ajatella ja toimia. Se auttaa itsensä johtamisessa, vuorovaikutustaitojen parantamisessa, omien voimavarojen tiedostamisessa ja käyttöön ottamisessa. Nlp:n avulla voit vapautua toimintaa rajoittavista uskomuksista ja löytää uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Nlp:tä sovelletaan mm. tiimityössä, johtamisessa, liike-elämässä, erilaisissa vuorovaikutus- ja asiakassuhteissa, terveydenhuollossa ja urheilussa.
Omaan ajatteluuni pitkä koulutus nlp - traineriksi on luonnollisesti vaikuttanut. Nlp- harjoituksia käytän työnohjauksessa ja valmennuksessa sovitusti.

Tietoisuus tuo rauhaa