Työnohjaus

Mitä työnohjaus sisältää

Työnohjaus on yksilöllistä tai ryhmämuotoista tavoitteellista toimintaa, jonka päämääränä on parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä lisätä työintoa ja yhteistyön mahdollisuuksia. Työnohjaukseen voi osallistua yksittäinen työntekijä, esimies, työyhteisö, tiimi tai työntekijäryhmä. Se voi tukea myös erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa.
Työnohjaus on oman työn ja siihen liittyvien vaatimusten, toimintatapojen ja oman toimintansa tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.
Työnohjaus kestää yhdestä kolmeen vuoteen. Ohjauskertoja on kolmen, neljän viikon välein. Ohjauksissa keskustellaan ja jäsennetään asioita muun muassa erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla.

Yhdessä kasvetaan vahvemmiksi

Esimiestyönohjaus

Esimies ei voi jakaa työtään kokonaan työyhteisön kanssa. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oman työn kokemukselliseen jakamiseen, tutkimiseen ja reflektointiin työnohjaajan kanssa. Teemat nousevat omasta tavasta toimia tai meneillään olevasta työtilanteista. Työnohjauksessa voidaan pohtia monipuolisesti ja avoimesti tilanteita ja vaihtoehtoja, jotka liittyvät organisaation ja yksiköiden kehittämistyöhön tai esimiehen omaan ammatilliseen rooliin.